ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ขนาดไฟล์แนบ : 1 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง) ขนาดไฟล์แนบ : 3 MB

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ขนาดไฟล์แนบ : 4 MB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ขนาดไฟล์แนบ : 863 KB

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ขนาดไฟล์แนบ : 2 MB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ขนาดไฟล์แนบ : 2 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขนาดไฟล์แนบ : 106 KB

ประกาศเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขนาดไฟล์แนบ : 465 KB

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาดไฟล์แนบ : 4 MB