ประกาศ/คำสั่ง

รายการข้อมูลคลังความรู้และเอกสารเผยแพร่

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 58 เรื่อง ขยายระยะเวลาหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ขนาดไฟล์แนบ : 753 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 57 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 83 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 56 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 80 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 55 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 78 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 54 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 80 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 53 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบล หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 83 KB