สอบถาม/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สอบถามข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ทำการบันทึกข้อมูลจากฟอร์มให้ครบถ้วนจากนั้นกด "ส่งข้อความ" ระบบจำทำการส่งข้อความไปยังผู้ดูแลระบบ.
บันทึกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
  • ที่ตั้งหน่วยงาน :ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ชั้น 3) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  • เบอร์โทรศัพท์ :034-340-028-30
  • อีเมล์ :np.dopa0018.1@gmail.com
  • เว็บไซต์ :www.dopanpt.com