ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
ระบบงานและข้อมูล

E - Service

ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า กรมการปกครอง

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่เพื่อแสดงกฏหมายในความรับผิดชอบ

สอบถาม/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบงาน

คู่มือบริการประชาชน

คลิกที่นี่เพื่อแสดงคู่มือบริการประชาชน

แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สื่อประชาสัมพันธ์กรมการปกครอง

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่สื่อประชาสัมพันธ์กรมการปกครอง

ระบบสถิติทางการทะเบียน

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ E-Learning

อินทราเน็ตกรมการปกครอง

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบอินทราเน็ตกรมการปกครอง

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

ปลัดจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รายการข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

รายการเอกสารดาวน์โหลด
รายการข้อมูลเอกสารดาวน์โหลดของที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
  • ประกาศ/คำสั่ง
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • คลังความรู้และเอกสารเผยแพร่
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 58 เรื่อง ขยายระยะเวลาหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ขนาดไฟล์แนบ : 753 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 57 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 83 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 56 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 80 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 55 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 78 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 54 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 80 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 53 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบล หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 83 KB

การจัดซื้อจัดจ้าง ขนาดไฟล์แนบ : 1 MB