ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
ระบบงานและข้อมูล

โครงสร้างและข้อมูลผู้บริหาร

คลิกที่นี่เพื่อแสดงโครงสร้างและข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่เพื่อแสดงกฏหมายในความรับผิดชอบ

สอบถาม/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบงาน

E - Service

ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ระบบสถิติทางการทะเบียน

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ E-Learning

แผนพัฒนาระดับอำเภอ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี

สื่อประชาสัมพันธ์กรมการปกครอง

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่สื่อประชาสัมพันธ์กรมการปกครอง

อินทราเน็ตกรมการปกครอง

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบอินทราเน็ตกรมการปกครอง

สถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล

ปลัดจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รายการข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

รายการเอกสารดาวน์โหลด
รายการข้อมูลเอกสารดาวน์โหลดของที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
  • ประกาศรับสมัครงาน
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • ประกาศ/คำสั่ง
  • คลังความรู้และเอกสารเผยแพร่
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ขนาดไฟล์แนบ : 1 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง) ขนาดไฟล์แนบ : 3 MB

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ขนาดไฟล์แนบ : 4 MB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ขนาดไฟล์แนบ : 863 KB

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ขนาดไฟล์แนบ : 2 MB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ขนาดไฟล์แนบ : 2 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควาสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ขนาดไฟล์แนบ :

ประกาศวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขนาดไฟล์แนบ : 106 KB

ประกาศเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขนาดไฟล์แนบ : 465 KB

แบบรับรองการเดินทางไปต่างประเทศ และแบบใบลาไปต่างประเทศ (DOC) ขนาดไฟล์แนบ : 42 KB

แบบรับรองการเดินทางไปต่างประเทศ และแบบใบลาไปต่างประเทศ (PDF) ขนาดไฟล์แนบ : 36 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 58 เรื่อง ขยายระยะเวลาหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ขนาดไฟล์แนบ : 753 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 57 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 83 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 56 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 80 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 55 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 78 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 54 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 80 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 53 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบล หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ในท้องที่จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 83 KB

ข้อมูลทางการปกครอง ขนาดไฟล์แนบ : 680 KB

การจัดซื้อจัดจ้าง ขนาดไฟล์แนบ : 1 MB